środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ploty Winylowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Konstrukcja sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balaski PVC na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy planowane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz